Skip to main content
Smluvní partner

POJISTNÉ UDÁLOSTI


Vyřízení pojistných událostí


Náš Autoservis je smluvním partnerem pojišťoven a některých leasingových společností působících na našem trhu. Tyto spolupráce nám umožňují rychlý a operativní průběh vyřízení celé likvidace vzniklé škody až do fáze samotné opravy vozidla a jeho předání majiteli po opravě.
Výhodou opravy v našem autoservisu je především možnost nabídnout zákazníkovi bezhotovostní opravu. Tuto opravu uhradí daná pojišťovna na účet servisu a tak zákazníkovi odpadá mnohdy neřešitelný problém s neočekávaným finančním výdajem za opravu vozidla.

Náhradní vozidlo


Náš Autoservis disponuje vlastní autopůjčovnou. Po dobu opravy Vašeho poškozeného vozidla Vám rádi zapůjčíme náhradní vůz.
Pokud jste se stali účastníky dopravní nehody, kterou jste nezavinili, vznikl Vám tím nárok na zapůjčení náhradního vozu po dobu nutnou k opravě Vašeho vozu, popřípadě po dobu likvidace totální škody. Máte nárok na zapůjčení vozu stejné či obdobné třídy k Vašemu poškozenému vozu. Vaši pohledávku za zapůjčení náhradního vozu hradí stejně jako v případě opravy a odtahu pojišťovna viníka z jeho povinného ručení.
Zapůjčení náhradního vozidla poškozenému z dopravní nehody ZDARMA.
V ostatních případech nabízíme zapůjčení vozidla již od 300,-Kč/1den.